osD
L

@Wˉr`ۥմU⮳۾Ỏr`J ' , ' ~PH ' Ǫ

@Wˉr`ۥմU⮳۾Ỏr`J ' , ' ~PH ' Ǫ

pɭԬݹL@M~q@OoOƚWr......yz@Wˉr`ۥմU⮳۾Ỏr`J ' , ' ~PH ' Ǫ ' ....jaѤͦ_L....??!thanks!

TOP

Kolchak : The Night Stalker ߰ʾz i1974-1975j @Ds[O@WO http://www.imdb.com/title/tt0071003/ http://www.youtube.com/watch?v=W0vsWFLVxz4 ^ЧaI 藍_A󥿼@WATOiҰgj~OrI [ ̫ ѹx 29-11-2006 01:39 s ]

TOP

Yr......Yr!ѹxSn{.....thank you very muchrѪB!!AӭӦNg`lOMr??!

TOP

TOP

ۤtMh: DAno laA"Ұg""gҬ"YM@AY䰵J~tZWL10~HW.......... WHS: ڳıoOGM@...........!!

TOP

ڪ֩wO"]", ^WsGKolchak, the Night Stalker (TV 1974-75). oM@eb72~ɤwպt@, ^WsGThe Night Stalker, Qsn. b73~AX򶰥sGThe Night Strangler, np. OHѪOXFܶ, QABCqxy.

TOP

ڳn۫HYs"]".

TOP

ޥ:
ray375 21-6-2007 10:52 o ڳn۫HYs"]".

 

nsyv]

TOP

O̥s [ ܡH

TOP

ޥ:
ray375 21-6-2007 10:52 o ڳn۫HYs"]".

 

PNI

Oo@A̳so͸HͮסA̦LϧܡAdUݪϡAO~ҬI

D_O@ئLù椿Aۧ@̿˪񤧤HAoI|AM椿C

[HѩʦháAsѨHAҥHhùAɡAWIF~C.......

......ja쵲աI

 

MXL}AC

TOP

ޥ:
ddmmyy 6-3-2009 03:18 PM o   PNIOo@A̳so͸HͮסA̦LϧܡAdUݪϡAO~ҬID_O@ئLù椿Aۧ@̿˪񤧤HAoI|AM椿C[HѩʦháAsѨ ...
ڦ쵲?   Could you tell me??

TOP

ޥ:
ABOY 7-3-2009 02:02 o ڦ쵲?   Could you tell me??

uo@ع~~~~DLoI

 

Cڶ\a񰪮aA@fUPUP....I쨭AMaʤA....OoOWM٬OjC

CKƧ@@ǰV.......LAʧ@Auùa@A[^UC

 

nJYAa½UWAMzF@yAjNOGӧڳ|HH[IY\(ù)AڳKI

[ ̫ ddmmyy 12-3-2009 22:45 s ]

TOP

ޥ:
ddmmyy 6-3-2009 15:18 o   PNIOo@A̳so͸HͮסA̦LϧܡAdUݪϡAO~ҬID_O@ئLù椿Aۧ@̿˪񤧤HAoI|AM椿C[HѩʦháAsѨ ...

 

GӪCӫY\dxеfJstaff, ̫\YνbgϦӤbY@l~JLפH\

TOP

ޥ:
SAS2007 18-3-2009 11:09 o   GӪCӫY\dxеfJstaff, ̫\YνbgϦӤbY@l~JLפH\

 

 

 ̰OСAupAYIKI

 SAS2007SI

TOP

nr ddmmyy,   YOLH`d.........OoMY毎ӬPQ@I, ڳYڻLGݤj, @YLùM, @Ylæ.......

TOP

ޥ:
SAS2007 19-3-2009 11:09 o nr ddmmyy,   YOLH`d.........OoMY毎ӬPQ@I, ڳYڻLGݤj, @YLùM, @Ylæ.......

 

 O׫Y@ӤjaM^^ЪaA

AکML͡Ao쥿TơAIiHh¡I

 

 

TOP

Opening......

 

 

D쥻wg喺2006~L咗

TOP

Oo@[nN啲QJ@ʫ嘅fJA嗰uYniAӭ嗰}ڻ瞓ıI

TOP

ޥ:
mbcheung 27-10-2011 04:10 o Oo@[nN啲QJ@ʫ嘅fJA嗰uYniAӭ嗰}ڻ瞓ıI

ӭӯuYınga~...SSNڻI


P bro mythz ھoӦL
thank you so much!!

TOP

osD