Board logo

標題: 1989 Gundam 0080 [打印本頁]

作者: wwl36    時間: 11-5-2007 15:22     標題: 1989 Gundam 0080

有無把打見到0080的克莉絲係0083,馬反,及遊戲基利之野望有出現過呀?
作者: 矢作省吾    時間: 11-5-2007 15:56

今晚 Check 基力」個 Save <img

 

 

 

 

 

 

 

[ 本帖最後由 矢作省吾 於 11-5-2007 15:58 編輯 ]
作者: 矢作省吾    時間: 11-5-2007 16:04

話時話, 係邊一代「基力」呀? 「 Wikipedia」冇講明喎! 希望唔係「Saturn」果代「基力」!!


作者: wwl36    時間: 11-5-2007 17:03

引用:
原帖由 矢作省吾 於 11-5-2007 16:04 發表 話時話, 係邊一代「基力」呀? 「 Wikipedia」冇講明喎! 希望唔係「Saturn」果代「基力」!!

 

去片, 不過得背面

 


作者: thfchris    時間: 6-4-2010 17:31

引用:
原帖由 wwl36 於 11-5-2007 17:03 發表   去片, 不過得背面  


00:25 - 00:27 跑過黎紅頭髮個位?

作者: adamying    時間: 21-2-2011 11:22

引用:
原帖由 thfchris 於 6-4-2010 17:31 發表 00:25 - 00:27 跑過黎紅頭髮個位?


YES, 就是這個.

歡迎光臨 經典日本特撮●動畫●卡通回憶 (http://oldcake.net/) Powered by Discuz! 6.0.0