Board logo

標題: 有心人 ........ 傳説 [打印本頁]

作者: QMFans    時間: 13-7-2014 23:01     標題: 有心人 ........ 傳説

有心人 ........


傳説


https://www.youtube.com/watch?v=3ZW3dNff8_g


https://www.youtube.com/watch?v=-mf3-etL5p8


https://www.youtube.com/watch?v=9qZiO_Y5LQY


到我 , 從未玩過鋼琴 , 學十幾堂後 , 先闘 Melody, 再配 Chord ..........   9月9日用 ~~~


http://youtu.be/lZD_6xWyNvM


.


作者: 超人兄弟    時間: 13-7-2014 23:06

引用:
原帖由 QMFans 於 13-7-2014 23:01 發表 有心人 ........傳説https://www.youtube.com/watch?v=3ZW3dNff8_ghttps://www.youtube.com/watch?v=-mf3-etL5p8https://www.youtube.com/watch?v=9qZiO_Y5LQY
Good~thanks for sharing!
作者: JohnChow    時間: 9-9-2017 22:11

港版動畫主題曲最正就係“傳說”,
其次就係紫珊姐姐的“淘氣小雪兒”。
亦都只有呢二首我聽得入耳,
其它絕大部份尐動畫歌曲,
就算係小學生年代,
都覺得好Q幼稚。
而呢二首歌的歌詞,
依家仍覺得好正。

歡迎光臨 經典日本特撮●動畫●卡通回憶 (http://oldcake.net/) Powered by Discuz! 6.0.0